Anya újra munkában

Munkahelyi reintegrációs program kisgyermekes szülők számára

anya-ujra-munkaban-pictAhonnan indulunk …

Szinte mindenki ismeri azt a helyzetet, amikor egy kisgyermekes szülő, több hónapnyi (vagy évnyi) otthonlét után arra készül, hogy újra visszatérjen a munka világába. Az ellátási időszakban lévő anyák nagyobb része már várja a munkába járással bekövetkező változatosabb életmódot, a társas tér kitágulását, vagy akár az egzisztenciális könnyebbséget. A beilleszkedés azonban váratlanul sok feszültséggel járhat. Egy munkahelyen akár egy év alatt is sok minden megváltozik, így a teljes értékű munkaerőt nem könnyű kialakítani akkor, ha azt magától értetődőnek gondoljuk.

Azt is tudjuk, hogy a kisgyermekes szülők szándékainak és a munkáltatók elvárásainak összeillesztése több mint adminisztratív feladat. Az azonban mindkét fél számára egyaránt fontos, hogy a munkavállaló szülő minél hamarabb felvegye a munkavégzés ritmusát, hogy produktív, eredményes munkát végezzen!

Ahová tartunk!

Ennek a programnak alapvetően az a célja, hogy a munkába visszatérő kisgyermekes szülők reintegrációjáttámogassa, a visszailleszkedést még a munkába állás előtt elkezdje. Ennek érdekében egy olyan, három szakaszos támogató folyamatot biztosít a visszatérő szülők számára, amelyben lehetőség van a személyes állapot fejlesztésére, a visszatérést befolyásoló elakadások és zavarok tisztázására, és a visszatéréssel kapcsolatos várakozások és elvárások kölcsönös megismerésére.

A reintegrációról

A reintegráció, mint a munkahelyi elvárásokhoz és szabályokhoz való alkalmazkodás felfrissítése egyféle katalizátor abban, hogy a visszatérő kisgyermekes szülő

  • megismerje a vele szemben támasztott elvárásokat;
  • felkészüljön a munkavállalással kapcsolatos változások kezelésére, azok kézbentartására;
  • elsajátíthassa az elvárt együttműködési és viselkedési normákat;
  • feloldhassa a benne lévő bizonytalanságokat;
  • kialakíthassa a maga személyes- és munkamotivációit;
  • a lehető legrövidebb idő alatt produktív munkaerővé váljon;
  • így végső soron kialakíthassa a maga szervezeti identitását!

A folyamat szakaszai

A támogató munka három nagyobb szakasza az alábbiak szerint alakul:

anya-ujra-munkaban-folyamat

A mentorálás

A reintegrációs program során a mentorálás 6-8 fős csoportokban, minimum 3 (és legfeljebb 6) alkalommal kerül megvalósításra egy-egy csoportnak. Az alkalmak a folyamatszakaszokat követik annak figyelembevételével, hogy a csoportok elérjék a kitűzött tartalmi célokat.

Egy-egy csoportmunka 4-4 órás időtartamban valósul meg, jellemzően a munkáltató valamelyik tárgyalójában, vagy erre alkalmas helységében.

A programban dolgozó mentorok feladata az, hogy az egyes alkalmak során szakmai munkájukkal segítsék a kisgyermekes szülőket az adott tématartalmak feldolgozásában.

anya-ujra-munkaban-thumbnailA tartalmak

A program során számtalan olyan tartalommal és témával foglalkozunk, amelyek a kisgyermekes szülőket a visszatérés kapcsán foglalkoztatják. Ezek az esetek nagy részében mint egy hatalmas gombolyag, úgy összekuszálva kerülnek a csoportmunkába, majd azt közös munkával személyre szólóan újraszervezzük.

Mentorálás és képzési program segíti a résztvevőket a munka-magánélet egyensúlyának kialakításához, és a munkáltató képviselőivel szervezett workshopok a konkrétumok tisztázásához.